Nákpuný košík Váš košík je prázdny.

Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracovávajú v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu www.west-shop.eu.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Webové sídlo “www.west-shop.eu" poskytuje spoločnosť West shop, s.r.o., Láb 86, 900 67 Láb, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka číslo: 99156/B, IČO: 44848382, DIČ: 2022868001, IČ DPH: SK2022868001.
 

2. Aké osobné údaje zbierame, na aký účel a ako dlho ich uchovávame

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania:

 • pohlavie
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa (ulica, č.d., psč a mesto/obec)
 • adresa dodania (ulica, č.d., psč a mesto/obec)
 • telefónne číslo
 • email


Vyššie uvedené osobné údaje sú spracované za týmto účelom:

 • plnenie zmluvy
 • spracovanie a reakcia na žiadosti, pripomienky alebo reklamácie zo strany nakupujúceho
 • vytvorenie zákazníckeho účtu
 • zasielanie obchodných oznámení užívateľom prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie o výrobkoch, službách a akciách Internetového obchodu www.west-shop.eu alebo akciách jeho obchodných partnerov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách v platnom znení, a to za účelom priameho marketingu


Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

V prípade zasielania obchodných ponúk (newsletter), ktoré nie sú cielené na konkrétnu skupinu nakupujúcich (nevyužívame profilovanie) je doba spracovania osobných údajov 5 rokov.

Informácie o IP adresách návštevníkov našich stránok, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané na vašu identifikáciu, ale sú používané len na úhrnnej úrovni za účelom merania návštevnosti, celkového času stráveného na stránkach, počtu prehliadnutých stránok a pod. Tieto informácie používame k meraniu využitia našich stránok a na zlepšenie ich obsahu.
 

3. Akým tretím stranám poskytujeme osobné údaje?

Za účelom doručenia objednávky a spracovania platby, poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom:

 • Slovenská pošta, a.s.
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

 

4. Naše technické štandardy a bezpečnosť pri platobnom styku

Počas prehliadania a nakupovania v našom internetovom obchode je prenos dát medzi serverom, ktorý technicky zabezpečuje prevádzku internetového obchodu a Vaším zariadením (počítač, tablet, smartfón) zabezpečený šifrovaním prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob komunikácie spoznáte tak, že sa v stavovom riadku zobrazí zámok v zelenej farbe, resp. protokol “https://“ je zvýraznený zelenou farbou.

Technická prevádzka internetového obchodu www.west-shop.eu je zabezpečená na serveroch umiestnených v datacentre na území Slovenskej republiky.
 

5. Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov v internetovom obchode www.west-shop.eu

Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie účtu nakupujúceho, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (emailom pomocou kontaktného formulára alebo na korešpondenčnú adresu).

Dotknutá osoba má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 

6. Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu zasielania noviniek emailom čím ste vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk, tak poskytnuté osobné údaje (meno a emailovú adresu) využívame výhradne na zaslanie elektronického newsletteru s informáciami o našom tovare, akciách, súťažiach, ako aj o novinkách v našej ponuke.

Z odoberania služby newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť, tak že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného v pätičke každého emailu, prípadne nás o to požiadate priamo na našej kontaktnej emailovej adrese “info@west-shop.eu"
 

7. Cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.

Ako využívame súbory cookies?

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Náš web používa súbory Cookies, vďaka ktorým môže byť váš zážitok z nákupu čo najlepší. Ak s tým súhlásite, kliknite na “Súhlasím” ”

Funkčné cookies - používané v súvislosti s danou reláciou prehliadača na zlepšenie funkčnosti webu. Cookie pamätajúce si prihlasovacie mená a výrobky v košíku. Sú absolútne nevyhnutné pre riadne fungovanie stránky. Životnosť súborov cookies sú max. 60min. resp. do ukončenia práce s prehliadačom.

Voliteľné cookies - meranie návštevnosti a prispôsobenie zobrazenia webových stránok. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Hotjar Ltd.

Zhromaždené cookie súbory sú spracované:

 • prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 • prostredníctvom služby Hotjar, ktorú prevádzkuje spoločnosť Hotjar Ltd. so sídlom Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europe, v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

 

Aké máte možnosti v súvislosti so súbormi cookies ?

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.
 

8. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať.

Telefón: +421 911 768 921

Email: info@west-shop.eu


Napísať nám môžete na našu korešpondenčnú adresu:

West shop, s.r.o.

Láb 86

900 67 Láb

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.


Posledná aktualizácia: 24.05.2018

Pixel
Pixel
Pixel Pixel

Máte nejaké otázky?

+421 905 612 697


Tabuľka veľkostíTabuľka veľkostí

Pixel